วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การออกโปรโมชั่นใน Magento

ใครหลงเข้ามาก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน หรือแนะนำติชมได้นะครับ


1. ซื้อสินค้า 5 ชิ้นไป ในหมวด x   ฟรี 1 ชิ้น
2. ซื้อสินค้า 10 ชิ้นขึ้นไป ในหมวด x ฟรี 2 ชิ้น


1. กำหนดให้ ถ้าซื้อสินค้ามากกว่า 5 ชิ้นขึ้นไป ในหมวด 50 (รหัสหมวด) พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขเพิ่ม
    ถ้าซื้อสินค้าน้อยกว่า 12 ชิ้น ในหมวด 50 (รหัสหมวด) กำหนดเงื่อนไขที่ 2 เพื่อป้องกันไม่ให้ไปชนกับ  โปรโมชั่นที่ 2
a. กำหนดให้ condition ดังนี้
b. กำหนดว่าจะให้ลดราคาเท่ากับราคาสินค้าที่เราแถม (ระบุรหัสของสินค้าลงไป)


ปล. จบโปรโมชั่นที่ 1


วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วิธีสร้างฟอร์มแจ้งการชำระเงินแบบ "ส่งเมล์" ตอนที่ 1

ไม่มีจุดประสงค์ใด นอกจากเอาไว้เตือนความจำ

ส่วนที่ 1 หน้าฟอร์ม
===================================================================
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>แจ้งการโอนเงิน ผ่านเว็บไซต์ www.matichonbook.com</title>
<style type="text/css">
<!--
body,td,th {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.star{
color:#F00
}
-->
</style>


<script language="javascript" type="text/javascript">

function checkfrm(){
/*if(document.frm.name.value=""){
alert("ระบุชื่อ-นามสกุลด้วยครับ");
return false;
}else{
return true;
}
*/

if(document.getElementById('name').value==""){
alert("ระบุชื่อ-นามสกุล ด้วยครับ");
document.getElementById('name').focus();
return false;
}else if(document.getElementById('email').value==""){
alert("ระบุอีเมล์ ด้วยครับ");
document.getElementById('email').focus();
return false;
}else if(document.getElementById('order').value==""){
alert("ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ ด้วยครับ");
document.getElementById('order').focus();
return false;
}else if(document.getElementById('amount').value==""){
alert("ระบุจำนวนเงิน ด้วยครับ");
document.getElementById('amount').focus();
return false;
}else if(document.getElementById('bank').value==""){
alert("ระบุธนาคารที่โอนเข้า ด้วยครับ");
document.getElementById('bank').focus();
return false;
}else if(document.getElementById('datetime').value==""){
alert("ระบุวันและเวลาที่โอน ด้วยครับ");
document.getElementById('datetime').focus();
return false;
}else if(document.getElementById('telephone').value==""){
alert("ระบุเบอร์โทรศัพท์ ด้วยครับ");
document.getElementById('telephone').focus();
return false;
}else if(document.getElementById('antispam').value==""){
alert("กรอกรหัสป้องกัน spam ด้วยครับ");
document.getElementById('antispam').focus();
return false;
}else{
return true;
}

}

</script>


</head>
<body>
<?php
function ranDomStr($length){
$str2ran = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789'; //string ที่เป็นไปได้ที่จะใช้ในการ random ซึ่งสามารถเพิ่มลดได้ตามความต้องการ
$str_result = "";  //สตริงว่างสำหรับจะรับค่าจากการ random
while(strlen($str_result)<$length){  //วนลูปจนกว่าจะได้สตริงตามความยาวที่ต้องการ
$str_result .= substr($str2ran,(rand()%strlen($str2ran)),1); //ต่อ string จาก substring ที่ได้จากการ random ตำแหน่ง ทีละ 1 ตัว 
//จนกว่าจะครบตรามความยาวที่ส่งมา
}
return($str_result);//ส่งค่ากลับ
}
$ran_str = randomstr(6); //สั่ง random string
?>



<p>
<h3>&gt;&gt; แจ้งการโอนเงิน</h3>
</p>
<div style="background: none repeat scroll 0 0 #F4F4F4; border: 1px dashed #DDDDDD;  border-radius: 8px 8px 8px 8px;  float: left;    margin-bottom: 30px;    padding: 10px;    width: 650px; 
">
<table width="630" border="0" align="left" cellpadding="2" cellspacing="1">
<form action="form1.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="frm" onsubmit="return checkfrm();" >
  <tr>
    <td width="300" align="left" valign="middle">ชื่อ-นามสกุล <span class="star">*</span></td>
    <td align="left" valign="middle">อีเมล์ <span class="star">*</span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" align="left" valign="top"><input name='name' type='text' id="name" size="35" /></td>
    <td align="left" valign="top"><input name='email' type='text' id="email" size="35" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" valign="middle">เลขที่ใบสั่งซื้อ <span class="star">*</span></td>
    <td align="left" valign="middle">จำนวนเงินที่โอน <span class="star">*</span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" align="left" valign="top"><input name='order' type='text' id="order" /></td>
    <td align="left" valign="top"><input name='amount' type='text' id="amount" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" valign="middle">โอนเข้าธนาคาร <span class="star">*</span></td>
    <td align="left" valign="middle">วัน/เวลาที่โอน <span class="star">*</span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" align="left" valign="top"><label>
      <select name="bank" id="bank">
        <option value="ธนาคารกรุงไทย">ธนาคารกรุงไทย</option>
        <option value="ธนาคารกรุงเทพ">ธนาคารกรุงเทพ</option>
        <option value="ธนาคารกรุงศรีอยุธยา">ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</option>
        <option value="ธนาคารไทยพานิชย์">ธนาคารไทยพานิชย์</option>
        <option value="ธนาคารกสิกรไทย">ธนาคารกสิกรไทย</option>
      </select>
    </label></td>
    <td align="left" valign="top"><input name='datetime' type='text' id="datetime" size="35" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" valign="middle">โทรศัพท์ <span class="star">*</span></td>
    <td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="30" align="left" valign="top"><input name='telephone' type='text' id="telephone" /></td>
    <td align="left" valign="top">&nbsp;</td>
  </tr>  
  <tr>
    <td align="left" valign="middle">คำแนะนำ</td>
    <td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" align="left" valign="middle"><textarea name='comment' rows='10' cols='80' id="comment"></textarea></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" valign="middle">แนบไฟล์ หรือเอกสาร</td>
    <td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
  </tr>  <tr>
    <td align="left" valign="middle"><input type="file" name="file" id="file" />
      <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="3000000" /></td>
    <td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
  </tr>  <tr>
    <td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
    <td align="left" valign="middle">&nbsp;</td>
  </tr>  <tr>
    <td align="left" valign="middle">พิมพ์อักขระตามที่คุณเห็นในภาพ</td>
    <td align="left" valign="middle"><!-- ส่งสตริงที่ random ได้ไปสร้างรูปภาพ--></td>
  </tr>  <tr>
    <td align="left" valign="top"><input name="antispam" type="text" id="antispam" size="20" maxlength="10" /> <span class="star">*</span></td>
    <td align="left" valign="middle"><!-- ซ่อนสตริงไว้ในฟอร์มไว้ตรวจสอบกับค่าที่ผู้ใช้ input--></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" valign="middle"><img src="captcha/captcha.php" border="0" /></td>
    <td align="right" valign="middle">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" valign="middle"><span class="star">* ข้อมูลที่จำเป็น</span></td>
    <td align="right" valign="middle"><input type="submit" name="button" id="button" value="แจ้งการโอนเงิน" /></td>
  </tr>
  </form>
</table>
</div>
<p>&nbsp; </p>

</body>
</html>
===========================================================
มีต่อจ้าาาา...

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนี้อากาศดีจัง

วันนี้ อากาศดีนะครับ นั่งเล่น Joomla 2.5 ไปเรื่อยๆ ได้อะไรเยอะเหมือนกัน

เมื่อวานก็ได้นั่งอ่าน JQuery เล่นๆ ก็เลยเก็บลิงค์ไว้อ่านวันหลังอีก
เป็นบทความของเว็บ thaicreate อ่านง่าย เข้าใจง่าย http://www.thaicreate.com/jquery.html
เก็บลิงค์ไว้อ่านวันหลังอีก